KENNETH HÄGGMARK NY STYRELSELEDAMOT I BUBLAR GROUP AB (publ)

Pressmeddelande
24/05/2018

Årsstämma i Bublar Group AB (publ) har hållits ikväll. Kenneth Häggmark, en av grundarna, återvaldes in i styrelsen på stämman.

Kenneth Häggmark, född 1978, är anställd i bolaget sedan start 2015 och är Chief Innovation Officer (CINO). Kenneth är Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. I hans tidigare yrkeskarriär har han bland annat utvecklat realtidssimulatorer för den svenska försvarsindustrin. Kenneth har tidigare drivit verksamheter med inriktning på VR, AR och NUI (”Natural User Interfaces”), såsom ögonstyrning, motion tracking och geststyrning. Kenneth har entreprenöriell erfarenhet och ett brett kontaktnätverk inom flera av Sveriges mest framåtblickande teknikföretag.

Bublar i korthet

Bublar skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bolaget har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra.

G&W Fondkommission är Bolagets mentor. Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. 

Kontakt

För ytterligare information kontakta: Magnus Granqvist, VD, magnus.granqvist@bublar.com alternativt Anders Lindell, CFO, anders.lindell@bublar.com

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm  Telefon: +46 (0)8-559 251 20 Hemsida: www.bublar.com, E-post: investorrelations@bublar.com