#19-110 Beslut om avnotering av aktierna i Bublar Group AB från Nordic MTF

Bublar Group AB (”Bolaget”) offenliggjorde den 25 oktober 2019 att man avsåg att byta handelsplats från Nordic MTF till Nasdaq First North. NGM-börsen har nu erhållit och behandlat Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handeln med Bolagets aktier på Nordic MTF ska vara den 8 november 2019.

Enligt punkt 3.1 i Regler för ett bolag vars aktier är noterade på Nordic MTF (”Regelverket”) kan NGM-börsen fatta beslut om placering av ett bolags aktier under observation om bolaget ansökt om avnotering. Mot bakgrund av detta placeras Bolagets aktier under observation med omedelbar verkan till och med dess sista dag för handel.

Information om instrument som ska avnoteras:

Listningsnamn: Bublar Group
Kortnamn: BUBL
ISIN-kod: SE0010270793
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: BUBLARGROU/SH
Instrument-id: 425F
Sista dag för handel: 2019-11-08
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.