Kommuniké från årsstämma i Dr Sannas AB (publ) den 24 maj 2018

Vid årsstämma i Dr Sannas AB (publ), org.nr. 556519-7729, den 24 maj 2018 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens förslag:

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017 fastställdes.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2017.

Inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Sanna Anandala, Daniel Ehdin och Susanna Hartmann-Petersen omvaldes och Jesper Yrwing och Louise Dufwa nyvaldes till styrelseledamöter. Sanna Anandala omvaldes till styrelseordfö­rande.

Crowe Horwath Osborne AB valdes som revisor.

Styrelsen bemyndigades att emittera aktier, konvertibler och teckningsop­tioner.

Stockholm 24 maj 2018

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.