Klimator ingår partnerskapsavtal med Kelių Priežiūra, Litauen

Kelių Priežiūra och Klimator tecknar partnerskapsavtal för koncept för dynamiskt vintervägsunderhåll mot de baltiska länderna. Tjänsten kommer att omfatta Klimator-produkter som Road Status Information (RSI) i kombination med den IoT-baserade vägväderstationen.

Kelių Priežiūra är en erfaren vinterunderhållsoperatör och kund till Klimator och har använt vägstatusinformation (RSI) i flera år. Under det senaste mötet i Sverige undertecknades ett nytt partnerskapsavtal mellan de två företagen. Klimator kommer att leverera mjukvara och enheter till nya kunder i de baltiska länderna tillsammans med Kelių Priežiūra, och utöver detta kommer Kelių Priežiūra att utföra installation, underhåll och genomföra expertkonsultationer.

”Vi är stolta över att fortsätta den långvariga relationen med Kelių Priežiūra som en skicklig och pålitlig leverantör för Östersjöregionen. Vi ser fram emot att fortsätta vår internationella expansion tillsammans med en ny professionell partner med lång erfarenhet av vägunderhåll”, säger Emil Danielsson, ansvaring för Winter Maintenance på Klimator.

“Vår strategi är att tillhandahålla toppmoderna vägunderhållstjänster, varför samarbete är en prioritet för oss. Genom att kombinera våra styrkor inom vägunderhåll tillsammans med Klimators expertis och lösningar för vinterunderhåll kommer vi att vara väl positionerade även för att utöka vår marknad för hela Baltikum. Kombinationen är ett unikt erbjudande som tar vägunderhållet till en ny nivå”, säger Rolandas Rutènas, VD Kelių Priežiūra.

 

Om Kelių Priežiūra
Kelių priežiūra är ett moderniserande företag med ambitiösa mål. Genom att kombinera decennier av expertis och ett innovativt tillvägagångssätt har företaget blivit ett av de största teamen i Litauen med över 2 200 anställda.

Företaget ansvarar för underhållet av 21 000 kilometer riksvägar. På vintern säkerställer de att vägarna är framkomliga och på våren och hösten förbättrar de vägarnas kvalitet genom att förnya utslitna vägytor, profilera grusvägar, underhålla vägkantsstrukturer och planteringar etc. Kelių Priežiūra är direkt ansvarig inför Transportministeriet i republiken Litauen.

 

Om Road Status Information

Road Status Information (RSI) är en Software-as-a-Service applikation för vintervägsunderhållning som samlar in data från en mängd olika källor för säkrare beslut om vintervägar. Data som tillhandahålls i RSI skapas genom att använda en kombination av regelbaserade algoritmer, maskininlärning och analys av enormt stora mängder verkliga väg- och miljödata. RSI bearbetar sedan denna data med avancerade klimatmodeller för att ge detaljerade prognoser för vägar, cykelvägar och gångbanor. De högupplösta prognoserna används av trafikverk, vintervägsentreprenörer och kommuner för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar beslut, planering och uppföljning av åtgärder och bidrar till att använda resurser effektivare och minska klimatavtrycket.

 

 

Om Klimators IoT-baserade vägväderstationer

Klimators vägväderstationer ger realtidsinformation om hur vädret påverkar lokala vägförhållanden. Dessa data ger operatörer möjlighet att fatta välgrundade beslut om lämpliga åtgärder. Uppgifterna är lättillgängliga från en webbläsarbaserad plattform eller RSI-plattformen. Data kommer i form av ett API och kan därmed även matas in i andra system för väderövervakning eller prognoser vid behov.

För ytterligare information
Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: patrik.simson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhållning och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.