Klimator lanserar kamerafunktionalitet för vägväderstationer

Som ett första steg i en fortsatt utvecklingsplan lanseras en kamerafunktion på Klimators vägväderstationer. Produkten har tagits fram på företagets utvecklingsavdelning i Odense, Danmark där man har sina främsta experter på IoT-lösningar.

Klimator lanserade redan 2018 den första versionen av IoT baserade vägväderstationen med fokus på underhåll av vintervägar med mätningar av vägyttemperatur, lufttemperatur och luftfuktighet. Vägväderstationerna bidrar till dels värdefulla mätningar som input till beräkning av kommande väglag och dels som ett visuellt stöd för beslutsfattare av statliga eller kommunala vägar. Klimator RWIS IoT har sedan starten vuxit starkt på de nordiska marknaderna och är idag ledande på den danska, svenska och norska marknaden.

”Vi är mycket stolta över att nu också lansera Klimator IoT CAM för alla våra marknader – det är ett av många behov som våra existerande kunder har önskat som ett tillägg till nuvarande lösning. I dialog med våra marknader adderar vi kontinuerligt till nya relevanta förmågor och vi är väldigt stolta över det stora intresset” säger Søren Pedersen, Director of Partnerships & Operations.

 

Kortfakta Klimator RWIS IoT CAM

  • GDPR-kompatibel – inga registreringsskyltar eller ansikten kan identifieras.
  • Enkel installation – Den kan monteras separat eller på befintlig infrastruktur.
  • Sparar resurser – Lätt att se statusen för en väg utan att behöva besiktigas på plats.
  • Förnybar energi – Drivs på batterier som laddas av en solpanel.
  • Enkel övervakning – Åtkomst till alla kameror i plattformen Road Status Information (RSI).

 

 

Om Klimators IoT-baserade vägväderstationer

Klimators vägväderstationer ger realtidsinformation om hur vädret påverkar lokala vägförhållanden. Dessa data ger operatörer möjlighet att fatta välgrundade beslut om lämpliga åtgärder. Uppgifterna är lättillgängliga från en webbläsarbaserad plattform eller RSI-plattformen. Data kommer i form av ett API och kan därmed även matas in i andra system för väderövervakning eller prognoser vid behov.

För ytterligare information
Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: patrik.simson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhållning och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.