Kostnadsbesparingar och VD-byte i Klimator AB

Klimator AB, en ledande aktör inom vägklimatologi, meddelar idag att kostnadsbesparingar kommer genomföras samt att ett VD-byte kommer att ske.

Styrelsen har beslutat om ett program för kostnadsreduceringar, detta för att marknaden inom sektorn automotive inte utvecklas i den takt som vi förväntat. Vi bedömer att automotive fortsatt kommer vara en viktig marknad för Klimator AB men att intäkter från denna marknad kommer genereras längre fram.

Bolaget kommer att se över interna, externa samt personalkostnader med ett mål att reducera kostnaderna med ca 8–9 MSEK på årsbasis. Detta skall göra att vi når lönsamhet med affärsområdet vinterväghållning som bas samt att vi samtidigt behåller och bevakar vår position inom området automotive. Full effekt av kostnadsreduceringen förväntas i slutet av 2023.

Efter en framgångsrik tid vid Klimator AB har vår nuvarande VD, Patrik Simson, och styrelsen kommit överens om att det är rätt tidpunkt för ett ledarskifte. Patrik Simson har spelat en betydande roll i företagets utveckling och tillväxt under sin tid som VD och har varit en uppskattad ledare.

Styrelsen har utsett Emil Danielsson som den nya verkställande direktör för Klimator AB. Emil Danielsson har en gedigen bakgrund inom branschen och är idag ansvarig för affärsområdet vinterväghållning på Klimator AB. Vi är övertygade om att Emil Danielsson kommer att leda Klimator AB mot fortsatt framgång och tillväxt.

 

Per Danielsson, styrelseordförande Klimator AB
E-post: per.danielsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 559 59 88

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhåll och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.