Landet runt finns ett akut behov av hyresrätter #allaskabo

Sveriges befolkning växer för varje dag men produktionen av bostäder går i den andra riktningen. Behovet ökar men tillgången hänger inte med vilket är ett tillstånd som över tiden kan få dramatiska konsekvenser både för individen och samhället.

En vxande befolkning som saknar bostder Hr har Systemhus en lsning

I 243 av Sveriges 290 kommuner är behovet stort, varav i 180 kommuner akut och med den fortsatta befolkningsökningen har Boverket bedömt att hela Sverige kommer att behöva omkring 600 000 – 800 000 nya bostäder fram till 2030. Det är tal som inte har kommunicerats sedan slutet av 1950-talet då man bestämde sig för att genomföra det så kallade ”miljonprogrammet” där en miljon lägenheter skulle byggas på tio år, vilket även skedde.

Flera bostadsutvecklare arbetar nu intensivt med att utveckla bostadsbyggandet, inte minst Systemhus med visionen att #allaskabo.

En egen bostad är ofta en förutsättning för ett arbete, integration i samhället, trygghet och en positiv samhällsutveckling. Detta är något som Systemhus märker när företaget besöker kommuner från söder till norr. Mottagandet blir mycket positivt med en förväntan om snabb projektering och byggnationer samt ett ökat samarbete med företag i regionen.

Systemhus utvecklade koncept, LYA18, 4-12 och Concept 60 är skapade för en produktions-kostnad som möjliggör matchning av Boverkets långsiktiga investeringsstöd (SFS 2016:881). Företaget har tidigt förutsett och anpassat planeringen av framtida byggnationer efter detta scenario och nyckeln är så kallad modulär produktion. Det innebär att arkitekterna likriktar bostäderna så att samma väggblock återkommer till exempel från enrummare till femrummare.

Företaget bedömer att en större del av produktionen framöver kan komma att riktas mot hushåll där inkomsterna ligger under eller runt medianinkomsten.

– Vi bygger hem och boendemiljöer baserat på ett miljö- och koldioxid minimerat tänkande där människor ska bo och trivas under lång tid. Genom förvärvet av SGE Construction AB förstärks vår byggnadskapacitet för att producera de bostadsområden som vi internt planerar med egen projektutvecklingsorganisation, säger Systemhus vd Linus Söder.

Systemhus har en pågående emission av vilken en del är öronmärkt för att utveckla affärsområdet projektutveckling vilket nu aktivt sker. Klicka HÄR för att läsa mer.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se