LightAir föreslår ny styrelseledamot och förändrat kvotvärde för att stärka bolagets utveckling och tillväxt

LightAirs valberedning föreslår nyval av Otto Persson som styrelseledamot, att beslutas på extra bolagsstämma den 11 september 2023. Otto Persson är civilekonom med stor erfarenhet av styrelsearbete och är bland annat grundare och styrelseordförande i Train Alliance, noterat på Nasdaq First North. Peter Holmberg har avböjt omval.

Styrelsen föreslår att stämman också beslutar om att minska aktiekapitalet med 33,7 MSEK för avsättning till fritt eget kapital i syfte att åstadkomma en optimal kapitalstruktur. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 8,4 MSEK och kvotvärdet till 0,10 kronor.

LightAirs valberedning föreslår nyval av Otto Persson som styrelseledamot, att beslutas på extra bolagsstämma den 11 september 2023. Peter Holmberg har avböjt omval. Otto Persson är civilekonom med stor erfarenhet av styrelsearbete. Han är en av grundarna och styrelseordförande i Train Alliance, noterat på Nasdaq First North. Otto Persson har varit CFO i BE Group och suttit i styrelserna för Northgold AB, Lagerhuset ABC i Svedala AB, Lupinia AB och Taste of Scandinavia Food and Beverage Sweden AB samt ett antal företag i Hylbo Gård-koncernen.

”Vi är väldigt glada över att Otto vill ansluta till LightAir och bidra med sin kunskap och sitt kontaktnät. Otto har varit med och grundat och byggt upp Train Alliance och tagit bolaget till Nasdaq First North. Hans erfarenhet från entreprenörsbolag är stor och omfattande, samtidigt som han har erfarenhet från noterade bolag och de utmaningar som det innebär”, säger Ulf Lindstén, styrelseordförande i LightAir.

Peter Holmberg har arbetat i LightAir och styrelsen sedan LightAir grundades. Peter Holmberg kommer att fortsätta med produktutveckling, produktion och kvalitetssäkring i LightAir och bidrar med sin kompetens och kunskap i ledningsgruppen.

”Vi i styrelsen och bland LightAirs större aktieägare vill rikta ett stort tack till Peter Holmberg för hans insatser i styrelsen i LightAir under många år. Vi ser fram emot att fortsätta ta del av Peters insatser i verksamheten och framförallt i arbetet med produktutveckling och tillverkning av det industriella sortimentet”, säger Ulf Lindstén, styrelseordförande i LightAir.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman också ska besluta om minskning av aktiekapitalet med 33,7 MSEK för avsättning till fritt eget kapital. Målsättningen är att åstadkomma en optimal kapitalstruktur. Minskning sker utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 8,4 MSEK och aktiens kvotvärde ändras från 0,50 kronor till 0,10 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Peter Svensk
VD, LightAir AB (publ)
070-562 72 72
peter.svensk@lightair.com

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika teknologier; CellFlow och IonFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas tre segment; Industrial, Commercial samt Consumer. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2023 kl. 15:25 CET.