Linus Söder utses till ny VD för Systemhus AB(publ)

Jag är stolt över att kunna presentera Linus Söder som ny VD, säger styrelseordförande Peter Wittsten. Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Linus och vi är övertygade att han kommer leda Systemhus AB (publ) till nya framgångar. Med Linus får vi in en stark kraft med erfarenhet av ledarskap med fokus på tillväxt och samverkan.

” Jag ser fram emot mitt nya arbete och min ambition är att Systemhus inom ett par år kommer att vara en väloljad verksamhet. Hyresrätten kommer, liksom idag, vara vårt huvudfokus och där kan vi växa rejält. Byggverksamheten, som är under utveckling, kommer att vara ett bra komplement till vår huvudverksamhet vilket jag finner mycket intressant.

  Linus Söder  

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se