Loyal Solutions A/S siktar mot notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Loyal Solutions A/S (”Loyal Solutions” eller ”Bolaget”) är ett danskt bolag som utvecklat Software-as-a-Service (”SaaS”) -plattformen LoyalTfacts®, vilken möjliggör för Bolagets kunder att generera nya kompletterande intäktsströmmar samt öka och förbättra kundlojalitet. För att expandera verksamheten förbereder Loyal Solutions nu för en kapitalisering inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under andra kvartalet 2021. Loyal Solutions har anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing att agera emissionsinstitut i samband med den planerade kapitaliseringen och noteringen.

Bakgrund och motiv
Loyal Solutions grundades 2009 och levererar den marknadsledande SaaS-plattformen LoyalTFacts®, som gör det möjligt för Bolagets kunder att generera nya kompletterande intäktsströmmar som ökar och förbättrar kundlojalitet. LoyalTfacts® är lätt att ansluta till bolags befintliga tjänster och system och är därför inte begränsat till en viss typ av bransch. För närvarande fokuserar Loyal Solutions på fem specifika branscher – flygbolag, FinTech, hotell- och restaurang, köpcentrum och telekom. Bolaget erbjuder också fullständiga outsourcingalternativ, vilket gör implementeringen av ett komplett lojalitetsprogram sömlöst och enkelt för kunderna. LoyalTfacts® är i realtid integrerat med de tre stora betalningsleverantörerna Visa, Mastercard och American Express och kan därmed nå miljarder av potentiella användare.

Majoriteten av Bolagets kunder är stora globala varumärken som verkar i olika branscher globalt, inkl. SAS EuroBonus (cirka fem miljoner medlemmar), Etihad Airways Group (mer än tio miljoner medlemmar), Accor Hotel Group (cirka 72 miljoner medlemmar) och en av Danmarks ledande banker, Jyske Bank. Loyal Solutions har en attraktiv och skalbar affärsmodell bestående av årliga återkommande intäkter med minimumgarantier, kombinerat med installations-/implementeringsavgifter och ytterligare intäkter från kundspecifika utvecklingar.

Den planerade kapitaliseringen och noteringen genomförs för att skapa de bästa förutsättningarna för ytterligare global expansion. Att verka i en noterad miljö ökar också synligheten gentemot potentiella partners och kunder, men också medvetenheten om Bolagets SaaS-plattform och tjänster. Loyal Solutions ser också en möjlighet att sprida plattformen till en ännu bredare internationell marknad.

Planerad kapitalisering och notering
Arbetet med den planerade kapitaliseringen och noteringen är i full gång och mer information om erbjudandet, villkoren och Bolagets verksamhet kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras före kapitaliseringen, som är tänkt att genomföras under andra kvartalet 2021.

Finansiell rådgivare, juridisk rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Loyal Solutions i samband med planerad kapitalisering och notering. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För frågor relaterade till den planerade kapitaliseringen och noteringen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

För mer information om Loyal Solutions, vänliga kontakta
Peter Kisbye, VD
Telefon: +45 21 28 69 60
E-post: pki@loyalsolutions.eu
Hemsida: www.loyalsolutions.eu

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 25 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.