Mia Rolf ny styrelseledamot i FundedByMe

FundedByMe har idag stärkt bolagsstyrelsen genom att tillsätta Mia Rolf som ny ledamot. Mia Rolf har en bakgrund som entreprenör och investerare i både tech- och kommunikation-startups och är VD för Ideon Science Park i Lund.

“Jag vill rikta ett varmt välkomnande till Mia. Vi ser fram emot att ta del av hennes breda kompetens som kommer att stärka både styrelsen och bolaget” säger Tor Bonnier, ordförande i FundedByMe:s valberedning. 

Mia Rolf, Executive MBA, har en bakgrund som entreprenör och investerare i både tech och kommunikation-startups, som arbetat med de största varumärkena och bolagen i Sverige, samt från ledningspositioner i internationella bolag. Hon har över 20 års erfarenhet av förändringsledning, turnarounds, kommunikation och tillväxt och är idag en strategisk resurs i styrelser för organisationer som står inför omvälvande marknadsförändringar. Från sin position som VD för en av Sveriges största Science Parks och spännande startup-scener har Mia Rolf en gedigen kunskap om behovet av både kapitalanskaffning och IR-kommunikation för startups, scaleups och bolag på vägen mot IPOs. 

”Behovet av kapitalförsörjning och strategiska investerarrelationer sinar aldrig i den värld jag verkar. Det kommer att vara intressant att se hur inkubator- och science park-bolagen kan se crowdfunding i kombination med IR – investor relations som strategiska verktyg i resan mot att bli väletablerade tillväxtbolag” säger Mia Rolf.

Idag har Mia Rolf hedersuppdrag som medlem i steering committee för FN-organet UNOPS Global Innovation Center Sweden, som ska koppla de stora globala utmaningarna till spännande innovationer, och Juryordföranden i EY Entrepreneur of the Year, Region Syd. 
Mer information om Mia finns på https://www.linkedin.com/in/miarolf/.

För ytterligare information kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Sertac Bendav, CFO
Mobil: +46 (0)705 73 15 43
E-post: sertac@fundedbyme.com

Om FundedByMe
Koncernen FundedByMe består av FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest. FundedByMe är ett fintech-bolag som erbjuder en plattform för kapitalanskaffning och emissionsmarknadsföring genom equity crowdfunding för startups och tillväxtbolag. Fenomenet crowdfunding är snabbt växande och har på mindre än 10 år blivit en miljardindustri. FundedByMe är ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har sedan 2013 varit behjälpligt i anskaffningen av mer än 650 miljoner SEK åt fler än 600 bolag. Bolagets plattform är det absolut mest framgångsrika kapitalanskaffningsverktyget inom sitt segment. 2018 förvärvades Laika Consulting. Tillsammans med dotterbolagen Laika Consulting, som primärt arbetar med Investor Relations samt finansiell kommunikation främst mot noterade eller så kallade pre-ipo bolag, och Feminvest når koncernen över 260 000 investerarmedlemmar världen över. FundedByMe grundades med ambitionen att förändra, förbättra och demokratisera finansmarknaden. Målet är att erbjuda ett alternativ till traditionell kapitalanskaffning för företag och en möjlighet för enskilda personer att investera i intressanta onoterade bolag. Sedan 2019 erbjuds även crowdfunding till noterade bolag.
Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller bolagets Investor Relations sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om bolaget och aktien.