NeoDynamics AB (publ) väljer Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare inför planerad emission av units och notering på Spotlight

NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) har utvecklat biopsisystemet NeoNavia, som med ny patenterad mikropulsteknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) hos bröstcancerpatienter genom bättre precision och bättre kontroll. NeoDynamics slutför idag utvecklingen av kommersialiseringsversionen av NeoNavia med fler nålvarianter för att kunna ge läkarna möjlighet att hantera majoriteten av alla biopsier med mikropulsteknik. Detta ger produkten potential att erövra en stor del av biopsimarknaden. Bolaget planerar nu en emission av units inför en notering på Spotlight Stock Market. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut.

Framsteg inom bildteknik, diagnostik och behandlingsformer ger kontinuerligt nya möjligheter för tidigare upptäckt och bättre behandling av cancer. Detta innebär i sin tur nya utmaningar inom området för diagnostisk vävnadsprovtagning, så kallad biopsi. För att möta behoven hos dagens kliniker och patienter behövs nya biopsimetoder med högre precision och bättre vävnadsutbyte. NeoDynamics egenutvecklade biopsisystem NeoNavia är, till skillnad från dagens föråldrade teknologier, ett biopsisystem designat för att möta dessa utmaningar. Systemet använder sig av en patenterad, lättanvänd och innovativ biopsiteknik som kombinerar:

  •  Hög precision och kontroll vid positionering och införsel av nål.
  •  Optimal provstorlek och vävnadsutbyte.
  •  Åtkomst och flexibilitet för att hantera svårbiopserade fall.

NeoNavia är utvecklat ihop med och för radiologer (röntgenläkare) vilket resulterar i ett system med stor flexibilitet för läkaren att kunna skräddarsy biopsiproceduren för varje enskild patient. Därmed möjliggör NeoNavia att snabb och säker diagnos kan ställas och en optimal behandlingsgång planeras och genomföras. Biopsisystemet förenklar vävnadsprovtagning även av de allra svåraste fallen vilket gör att läkaren vid misstänkt spridning (metastasering) kan ta prov direkt både på bröst och i axillära lymfkörtlar. Detta kan minska både total tidsåtgång och ledtid förknippat med att kalla in patienten för provtagning vid flera tillfällen eller som idag för kirurgisk biopsi av axillära lymfkörtlar. Läkare vid universitetskliniker runt om i Europa har testat NeoNavia och bekräftat produktens lämplighet vid svåra biopsiprovtagningar. Baserat på läkarnas feedback vidareutvecklar bolaget nu NeoNavia till en kommersiell produkt, med visionen att NeoNavia ska kunna ersätta alla de biopsiverktyg som läkarna använder idag.

Tillsammans med Sedermera Fondkommission pågår arbetet med en planerad emission av units och efterföljande notering på Spotlight Stock Market. Mer information kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras före planerad emission, vilken är avsedd att genomföras under det fjärde kvartalet 2018. För mer information om NeoDynamics, vänligen besök bolagets hemsida www.neodynamics.se.

För frågor med anledning av den planerade emissionen av units och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om NeoDynamics, vänligen kontakta:
Anna Eriksrud, VD
Telefon: +46 70-844 49 66
E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.