Nordic Iron Ore tillsätter interim VD

Som tidigare har kommunicerats gick Nordic Iron Ores VD Lennart Eliasson i pension vid årsskiftet. Lennart Eliasson fortsätter som interims-VD på konsultbasis.

Bolagets tidigare VD Lennart Eliasson har sedan den 1 januari fortsatt att arbeta för Nordic Iron Ore i rollen som interim VD på konsultbasis. Arbetet med att rekrytera en ny VD pågår.

– Vi är mycket nöjda med att Lennart Eliasson tar sig an rollen som interims-VD. Nordic Iron Ore befinner sig i en mycket intressant fas och i och med att Lennart fortsätter sitt arbete säkerställer vi även kontinuitet och en smidig övergång när den nya VD:n så småningom tar över, säger Tomas Olofsson, styrelseordförande i Nordic Iron Ore AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.