Nordic Iron Ores nye VD presenterar på investerarevent 25 augusti

Ronne Hamerslag ny VD på Nordic Iron Ore medverkar på ProHearings. Han kommer att berätta om den senaste utvecklingen i bolaget, om framtida gruvplaner och hur Nordic Iron Ores kommande produkter passar in i den gröna omställning som järn- och stålindustrin är mitt inne i.

Torsdag 25 augusti deltar Nordic Iron Ore AB genom VD Ronne Hamerslag hos ProHearing, för att ge en investerarpresentation och svara på frågor i en modererad frågestund efter presentationen. Presentationen börjar ca kl. 10:55.

Presentationen och frågestunden sänds live via länk på www.prohearings.com, där det även går att anmäla personligt deltagande på investerarmötet som hålls i Stockholm.

Frågor till Nordic Iron Ore som ni vill ha med på frågestunden kan skickas in till info@prohearings.com Efteråt publiceras även video från presentation på https://nordicironore.se/investerare/presentationer/

Nordic Iron Ore AB
0240-883 00
info@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.