OptiMobile AB (publ) – korrigering av uppgift rörande företrädesemissionen

I dagens pressmeddelande från Optimobile avseende den beslutade företrädesemissionen angavs fel sista dag för handel med teckningsrätter.

Korrekt datum för sista dag för handel med teckningsrätter är den 12 juni 2020.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 70-850 03 25

E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se

www.optimobile.se