OptiMobiles styrelseledamot Henrik Högberg har avlidit

Det är med stor sorg som vi tvingas meddela att Henrik Högberg hastigt gick bort den 1 mars. Henrik valdes in i OptiMobiles styrelse i juni 2018 och har varit en mycket uppskattad ledamot i OptiMobiles styrelse. Våra tankar går till Henriks familj.

Henrik har med sin långa och gedigna erfarenhet bidragit med värdefull kunskap och ett starkt engagemang i styrelsen.

Arbetet med att komplettera existerande styrelse har påbörjats.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.