Adverty färdigställer programmatisk integration med BidSwitch vilken möjliggör automatiserad annonsförsäljning

Integreringen innebär att Adverty AB (publ) kan agera ombud för utgivare av innehåll (spel och appar) inom BidSwitch’s programmatiska infrastruktur, vilket möjliggör en helt automatisk sammankoppling av annonsörer och utgivare genom ett hundratal integrerade partners. De första annonskampanjerna förväntas lanseras under andra kvartalet 2019.

Adverty ser mycket positivt på samarbetet med BidSwitch som är en av de ledande aktörerna inom programmatisk annonsteknik och har nu färdigställt den tekniska integreringen i sin plattform. 

Programmatisk annonsering är en vedertagen branschstandard för att automatisera processen kring annonsförsäljning. För annonsörer hjälper programmatiska lösningar varumärken att nå ut till rätt publik avseende önskad volym och kontext med hjälp av DSP:er (Demand-Side-Platforms, “reklambyråer/varumärken”).  

För utgivare, t.ex. en webbplats eller en mobilapp, är deras programmatiska motsvarighet SSP (Sell-Side-Platform, “utgivare av innehåll”). Tekniken minimerar arbetet med att manuellt koppla ihop varumärken med relevant annonseringsutrymme hos utgivaren.  

BidSwitch är en global aktör med verksamhet i 30 länder. Bolaget har i sitt nätverk 220 DSP:er och 180 SSP:er samt behandlar 550 miljarder annonsbud per dag [1]. 

Adverty var det första bolaget i världen att utveckla en programmatisk lösning för sömlös reklam inom ett brett område som täcker spel och appar på mobil, VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) och MR (Mixed Reality) 2018. 

Idag meddelar bolaget att dess platform nu fullt ut stödjer de specifika programmatiska funktionerna hos BidSwitch. 

Avtalet med BidSwitch syftar i sin helhet att inkludera Adverty som en SSP inom deras programmatiska infrastruktur och därmed ges Adverty nu direkt tillgång till ett hundratal integrerade DSP:er. I och med att den tekniska integreringen nu är slutförd, väntas bolaget lansera de första annonskampanjerna inom ramen för detta samarbete under andra kvartalet 2019.  

Referenser: 

[1] https://www.bidswitch.com/technology/ 

För mer information, vänligen kontakta: 

Niklas Bakos, VD

Telefon: +46 703 66 96 46

E-post: nb@adverty.com 

Om Adverty 

Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför varumärken med dess konsumenter på rätt tid och plats, genom sin banbrytande plattform för immersiva VR, AR och mobila upplevelser. Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för apputvecklare genom icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på www.adverty.com.