Över 30 000 nya användare får tillgång till Indentives IoT-plattform

Kalejdo Bredband AB tecknar avtal avseende Sakernas Stadsnät med ServaNet (Sveriges till ytan största kommunala stadsnät) samt med Borlänge Energi (stadsnätet i Borlänge). Tjänsteplattformen som används är Indentives IoT-plattform Connective. ServaNet har över 30 000 anslutna hushåll och företag i södra och mellersta Norrland. Borlänge Energi har cirka 12 000 anslutna användare i sitt nät.

– Avtalen med ServaNet och Borlänge Energi innebär att alltfler av de större stadsnäten nu väljer att arbeta med Sakernas Stadsnät, och därigenom vår IoT-plattform Connective. Det medför att tusentals ytterligare konsumenter får tillgång till digitala tjänster som förenklar, effektiviserar och skapar en tryggare vardag och samhälle, säger Anders Visell, CEO på Indentive.

ServaNet levererar fibernät i kommunerna Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund, Ragunda och Berg. 

Genom Sakernas Stadsnät och den öppna tjänsteplattformen kan välfärdstjänster med högt ställda krav samsas med kommersiella tjänster så som larm, övervakning och andra komforttjänster. Tjänsterna transporteras normalt direkt via stadsnätet, d.v.s. frånskilt internet. Det ger högre säkerhet och bättre stabilitet.

– Sakernas Stadsnät möjliggör för lokala och nationella tjänsteleverantörer att använda stadsnätets unika möjligheter till säker kommunikation med hög kvalitet. Vi arbetar nära Indentive för att kontinuerligt utveckla nya funktioner för olika tjänsteleverantörer som kan använda plattformen, säger Erik Dahlström, vd för Kalejdo Bredband.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Visell, CEO Indentive 
Tel: 013 – 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Martin Lindén, Marknadschef Kalejdo Bredband
Tel: 0735 – 93 99 04
E-post: martin.linden@kalejdo.tv

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).

Läs mer på indentive.se

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi och IP-TV-lösningar. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B.