Penser Access: Smart Energy – Starkt resultat trots grumlig rapport

Omsättningen i Q4’19 på 351 mkr var 29% lägre än bolagets egen prognos från så sent som 13 dec 2019. Trots att bruttomarginalen sjönk från tidigare kvartals 9-12% till 6,4% i Q4’19, så uppgick EBITDA till 21,6 mkr jämfört med vår förväntan på 8,6 mkr. Sammantaget lämnar vi vår prognos för omsättningen oförändrad för 2020e, vilket innebär en svagare organisk utveckling 2020 än den bolaget räknar med. Vi har i tidigare analyser lyft fram några rekvisit för att förtroenderabatten i aktien ska minska. Vad gäller att undvika en fortsatt utspädning för mindre aktieägare så har dessa haft en utspädning på 18% sedan Q3’19, och att undvika fortsatta ägar-, styrelse- och ledningskonflikter får inte heller anses som uppfyllt då beslutet att stämma grundare och tidigare vd är ett steg i motsatt riktning. Beskedet att man utvärderar möjligheten för en utdelning för 2019 är positivt, även om inget ännu är avgjort. Samtidigt finns potentiella positiva triggers, som att aktiens observationsnotering hävs och ett större förvärv. Vägen att minska värderingsrabatten i aktien som ligger framför bolaget verkar dock inte bli kortare. Sammantaget ser vi en hög potential, som dock är villkorad till ett idogt arbete med att lyfta förtroendet, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/smart_20200227.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se