#20-25 Uppdatering rörande observationsnotering av Smart Energy Sweden Group AB

Smart Energy Sweden Group AB (”Bolaget”), vars aktier är upptagna till handel på Nordic SME, placerades under observation den 7 augusti 2019 mot bakgrund av väsentlig osäkerhet rörande Bolaget till följd av bl a förändringar i styrelse, ledning, finansiering samt verksamhet.

Bolaget offentliggjorde den 2 april 2020 ett pressmeddelande att man beslutat att inleda avnotering av bolagets aktier från Nordic SME. Mot bakgrund av detta uppdaterades observationsnoteringen av Bolagets aktier till att omfatta även detta förhållande.

Den 22 april 2020 offentliggjorde Capital Conquest AB att man lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB. Mot bakgrund av detta uppdateras härmed observationsnoteringen av Bolagets aktier till att omfatta även detta förhållande.

Information om instrument som omfattas:

Listningsnamn: Smart Energy Sweden Group

Kortnamn: SEGR

ISIN-Nummer: SE0002627141

Instrument-ID: 43EE

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

Alternativt 08-566 390 55.