SMART ENERGY GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING

Styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB (”Smart”) har med stöd av bemyndigande från...