Publicering av teaser

Teaser finns tillgängligt på bolagets och NGMs respektive hemsida (www.transiro.com och www.ngm.se) och på denna sida: https://tecknaemission.se/nyemission/Transiro2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Transiro – Thomas Edselius
Tel: 0730-911 211
E-post: ir@transiro.com

Denna information är sådan information som Transiro Int. AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018.

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar – idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com