Stefan Paulsson ny VD för K-Prefab AB

Stefan Paulsson har utsetts till VD för K-Prefab AB som är ett dotterbolag till K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”). Sedan den 11 april 2022 har Stefan Paulsson varit tillförordnad VD för K-Prefab AB vilket genom beslut i styrelsen för K-Prefab AB nu permanentas.

Stefan Paulsson har en gedigen bakgrund inom K-Prefab där han började arbeta inom konstruktion och senare som Regionchef i region SYD under 7 år. 2021 utsågs han till vVD och Operativ chef med inriktning på verksamhetsutveckling och operativa processer, samt utveckling av projekten med K-Fastigheter.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla K-Prefab tillsammans med alla medarbetare och säkerställa att vi även i fortsättningen är en pålitlig partner och stomleverantör till våra kunder och samarbetspartners, säger Stefan Paulsson, VD för K-Prefab.

I och med att Stefan Paulsson utses till VD för K-Prefab AB, kommer han permanent att ingå i K-Fastigheters koncernledning som affärsområdeschef för Prefab, som är en av fyra affärsområden inom K-Fastigheter.

K-Prefabs tidigare VD Kaj Grönvall kommer att kvarstå inom koncernen som senior rådgivare.

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 600 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljarder kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Stefan Paulsson
VD
stefan.paulsson@kprefab.se