Optimerade betongelement till nytt koncepthus

K-Prefab utvecklar tillsammans med K-Fastigheter ett betongelement optimerat för prefabtillverkning till K-Fastigheters nya koncepthus,...