SYSTEMHUS AB (publ.) REKRYTERAR AFFÄRSUTVECKLARE

För att möta en verksamhet i stark tillväxt har Systemhus rekryterat Anders Blomkvist.

Anders är utbildad i marknadsekonomi och har tidigare bl. a innehaft chefsbefattningar inom SAS. Han har även en lång erfarenhet av att vara företagare verksam inom entreprenörskap, kvalitets- och kompetensutveckling inom olika branscher, både nationellt och internationellt. Har innehaft förtroende uppdrag inom den rikstäckande organisationen Företagarna.

”Vi är mycket nöjda att Anders nu kommer att bidra med sin expertis till oss och bolaget kan nu ytterligare kraftsamla för att möta det ökande intresset för Systemhus verksamhet”

       Linus Söder VD

Systemhus AB (Publ) skall, i orter med hög efterfrågan, projektera, producera och förvalta designmedvetna kostnadseffektiva hyresrätter med miljötänkande, så att flera har ekonomiska förutsättningar för att bo i nyproducerade bostäder av hög kvalitet. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se