Systemhus huvudägare Eclipse Assets stödjer humanitära hjälpinsatser i Indien

I Systemhus vision #allaskabo ingår också en dröm hos oss att alla ska ha en dräglig tillvaro, tak över huvudet och kunna leva ett värdigt liv. Därför går vi in och stödjer ett projekt där våra samarbetspartners bedriver utspisning av mat till fattiga i Indien.

Här serveras de fattigaste mat av vår samarbetspartners i Indien. De gör detta helt ideelt för sin hemby.

I dagens digitala och globaliserade värld knyts dagligen mänskliga kontakter på flera plan, både professionellt och ideellt. Behovet av olika ideella stödinsatser i det omgivande samhället är stort och frivilligt engagerade individer agerar ofta osedda. Systemhus huvudägare Eclipse Assets har därför valt att aktivt stödja våra indiska samarbetspartners och deras föräldrar. Dessa lagar helt ideellt på egen bekostnad tillsammans mat och bjuder 1000-talet fattiga människor i sin hemby i Indien. Detta är något de återkommande har gjort de senaste 15 åren, ett initiativ som bör lyftas fram som ett gott exempel i ett lokalsamhälle.

– Sverige har en lång tradition av att vilja hjälpa till i omvärlden på olika sätt och Eclipse Assets systerbolag Systemhus vision #allaskabo är just att skapa vardagstrygghet för sina boende lokalt. Så detta initiativ är ett konkret sätt för oss att visa de personer i Indien som dagligen hjälper oss med våra hemsidor att vi uppskattar deras arbete och mänskliga engagemang, säger Thony Norelli, Eclipse Assets ägare.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se