Systemhus lanserar nu det andra konceptet av tre: 4-12

#Allaskabo

Som ett led i bolagets strävan att hitta genomtänkta koncept för bostadsbyggande lanserar vi ni vårt andra koncept, 4–12. 4–12 husen kommer att kunna produceras i en stor skala med likriktad blockproduktion där flera väggelement kan användas för att bygga flerbostadshus med 4,6,8,10 eller 12 lägenheter alla med en 2,5 plans lösning.

Med hjälp av våra kommuner och statens finansieringshjälp kan Systemhus på detta sätt skapa attraktiva lägenheter för familjer med eller utan barn.

– Genom vårt nya koncept 4-12 kan vi nu tillmötesgå det produktionspris som gör att vanligt folk har råd att bo, säger vd Linus Söder

Systemhus har nu en pågående emission, klicka HÄR för att läsa mer.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se