Systemhus satsar på förnyelsebar energi på alla fronter

Systemhus lägger fossila bränslen bakom sig och satsar på minimering av miljöpåverkan. Vi kallar det Framtidssmart.  

Systemhus ambition är att under 2018 lansera vårt nya extremt miljövänliga system för både kort och långsiktig minimering av miljöpåverkan, kallat Framtidssmart. Vi vill lämna fossila bränslen bakom oss och bygga smart med användande av i princip bara svenskt byggnadsmaterial vid fastighetsbyggantion, vilket ger betydligt kortare transporter. Skog skördad på mark med stark återväxt och med inhemsk arbetskraft. Vi förser väggar med svenskt virke som därmed låser koldioxid under hela husets livstid.

Under parollen Framtidssmart planerar Systemhus nu en storsatsning på förnyelsebar energi. Vi har skrivit avtal med en stor vindkraftsleverantör och planerar nu att installera solelspaneler på bred front. Vi bygger ett nytt Sverige för nästa generation. www.systemhus.se

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se