Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Ablivas riktade nyemission om ca 150 miljoner SEK och företrädesemission om ca 50 miljoner SEK

Abliva har genomfört en riktad nyemission om ca 150 miljoner SEK och offentliggjort en...