Arjo avyttrar verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar

Arjo, en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar, har slutit avtal om att...