Fortsatt hög nivå för riskpremien vid börsinvesteringar

Den så kallade marknadsriskpremien för placeringar på den svenska aktiemarknaden har visserligen minskat i...