Systemhus genomför en nyemission för att utveckla verksamheten och starta upp ett nytt affärsområde

Boverkets prognos är att Sverige behöver mellan 600 000 och 800 000 bostäder före...