Valberedningen för InCoax Networks AB föreslår Alf Eriksson som ny styrelseledamot

Valberedningen i InCoax Networks AB (”InCoax” eller ”Bolaget”) har idag meddelat Bolaget att den...