Kallelse till extra bolagsstämma i Ferronordic AB (publ)

Aktieägarna i Ferronordic AB (publ) (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma den 5 november 2020....