Kallelse till årsstämma i Karnov Group AB (publ)

Karnov Group AB (publ) håller årsstämma den 5 maj 2020 kl. 15.00 i Norstedts...