2cureX AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och verkställande direktören för 2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017....