Nordnet genomför emission av primärkapital (AT1)

Nordnet AB (publ) har den 14 mars 2019 emitterat primärkapitaltillskott om 500 miljoner kronor....