Recipharm utvärderar förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av B-aktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA,...