DBP genomför företrädesemission om cirka 10,3 MSEK

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) har den 9 mars 2018 beslutat...