Teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 8 februari 2018, inleds teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) företrädesemission...