Baker McKenzie legal rådgivare till Biovica i samband med bolagets företrädesemission

Biovica International AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, har genomfört...