Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 22 maj 2020. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av s.k. units

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 maj 2020 om att genomföra...