Bolagsstämmokommuniké Arlandastad Group AB (publ)

Arlandastad Group AB (publ) höll den 21 april 2022 årsstämma. Aktieägarna har haft möjlighet...