Synskadades Riksförbunds digitala kongress: Seglare vill bli rorsman i Synskadades Riksförbund

– Vi måste våga ge oss in i större frågor, exempelvis har vi jätteproblem...