Triboron erhåller pilotorder från Pierce Group

Enligt tidigare kommunicerat samarbetsavtal mellan Triboron International AB (publ) (”Triboron”) och Pierce Group AB...