Förstudie inledd tillsammans med Dalarnas forskningslaboratorium

Dalarnas forskningslaboratorium har under ledning av Helena Hermelin, laboratoriechef, inlett en förstudie tillsammans med...