OncoZenge säkerställer finansiering om ca 70 MSEK inför avknoppning och särnotering

Moberg Pharmas dotterbolag OncoZenge har erhållit bindande åtaganden avseende en riktad emission av aktier...