ICG ingår partnerskap med Iver genom att förvärva en signifikant aktiepost

Intermediate Capital Group (ICG) ingår partnerskap med Ivers ledning och förvärvar EQT:s ägarandelar i...