Q1 2021 – Ökad omsättning och förbättrat resultat

Omsättningen har ökat med cirka 60 procent jämfört med föregående kvartal och vi har...