ChromoGenics säkrar finansiering inför offensiv marknadsexpansion – företrädesemission tecknad till 81,3 procent

ChromoGenics AB (publ) tillförs cirka 33 MSEK i samband med den nu avslutade företrädesemissionen...